Deutsch Polnisch Englisch Russisch
Motiv
Ten jest uzdrowicielem, kto poznał to, co niewidoczne, co nie ma nazwy ani materii, a jednak oddziaływuje.
[Paracelsus]
Jako terapeuci leczący œrodkami naturalnymi bierzemy szczególną odpowiedzialnoœd, jeœli chodzi o zdrowie człowieka.

W przeciwieostwie do medycyny akademickiej terapia œrodkami naturalnymi stawia na holistyczne metody leczenia. Wymaga to szczegółowych rozmów i pełnego zaufania pomiędzy terapeutą a pacjentem.

Celem naszych terapii jest wspieranie i skuteczne aktywizowanie zdolnoœci organizmu do samoleczenia i oczywiœcie powrót do zdrowia.

Byd moż e będziemy mogli wspierad Cię skutecznie na tej drodze. Skontaktuj się z nami, telefon: 0049(0)5451/78680.

i współpracownicy
Jürgen Richter
specjalista medycyny niekonwencjonalnej

GaleriaHildegarda z Bingen
(1098 - 1179)