Deutsch Polnisch Englisch Russisch
Motiv
W przypadku chorób konieczne są dwie rzeczy: byd uż ytecznym, albo przynajmniej nie szkodzid.
[Hipokrates]
Jako leczący œrodkami naturalnymi nie wynosimy się ponad naturę, lecz uważ amy się za poœredników w boskim porządku stworzenia.

Odpowiedzialnoœd za Twoje zdrowie wymaga szczerego i pozbawionego egocentryzmu zaufania do medycyny naturalnej. Ona jest fundamentem naszej pracy i całkowicie nas pochłania.

Jeœli oddasz się pod naszą opiekę, moż esz liczyd na doœwiadczonych terapeutów i solidarnych, œwiadomych odpowiedzialnoœci ludzi.

Skontaktuj się z nami, telefon: 0049(0)5451/78680.


Hildegarda z Bingen
(1098 - 1179)