Deutsch Polnisch Englisch Russisch
Motiv
Słabe bodźce podtrzymują procesy ż yciowe, średnie bodźce wspomagają je, silne bodźce hamują je, a bardzo silne bodźce znoszą te procesy. [reguła Arndta-Schulza]
Każ dy człowiek dysponuje silną zdolnością samoleczenia. By obudzid te naturalne siły organizmu i doprowadzid do powrotu do zdrowia, muszą one zostad zmobilizowane poprzez odpowiednio dostosowaną terapię. Dotyczy to zarówno lekarstw stosowanych przez medycynę akademicką, jak i naturalnych metod leczenia.

Line

Nasze terapie naturalne są bardzo róż norodne, m. in.:
 • Terapia grawitacyjna
 • Terapia rezonansowa
 • Chiropraktyka i osteopatia
 • Kuracja regenerująca układ nerwowy
 • Terapia regeneracji komórek
 • Stymulacja immunologiczna, detoksykacja
 • Eichotherm – naświetlanie ekwatorialne
 • Terapia ortomolekularna
 • Terapia onkologiczna wg prof. Manfreda von Ardenne
  (hipertermia całego organizmu, terapia tlenowo-ozonowa)
 • Tradycyjne metody leczenia: homeopatia, fitoterapia, izopatia,
 • akupunktura, stawianie baniek, upust krwi, hemoterapia,
 • terapia Baunscheidta, leczenie pijawkami
 • Terapia polem magnetycznym

Line

Nasza terapia lecznicza skupia się przede wszystkim na leczeniu chorób przemiany materii, chorób chronicznych i osłabienia odporności.

Ponadto dzięki opracowanej przez Jürgena Richtera i przez wiele lat udoskonalanej tzw. Lysotoxin-Methode(metoda lizotoksynowa) oferujemy zwłaszcza pacjentom chorym na reumatyzm oraz pacjentom onkologicznym możliwośd leczenia, które jest alternatywą bądź uzupełnieniem medycyny akademickiej.

Wiemy jednak, ż e terapia naturalna ma swe ograniczenia. W przypadku ostrych i intensywnych zachorowao towarzyszymy medycynie akademickiej.

Line

Jaka terapia lecznicza jest dla Ciebie najbardziej skuteczna?

Na to pytanie oczywiście nie jesteśmy w stanie w tym miejscu odpowiedzied.
Zadzwoo do nas, tel. 0049(0)5451/78680, uzgodnimy niewiąż ący termin, abyś mógł nas poznad.